Uncategorized

Oficiul Starii Civile

– Acte necesare: – certificatele de naștere în original și copie. – actele de identitate în original și copie. – certificat medical prenupțial, eliberat de medicul de familie, valabil 24 de ore, datat cu 14-10 zile înainte de cununie. (Atenție!!! Fiecare oficiu al stării civile cere un anumit tip de analize !!!). – sentinț ...